Beschermingsverklaring

Beschermingsverklaring van persoonlijke gegevens van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG


Hallo users! Voordat je bepaalde informatie over jezelf via internet verstuurt, moeten je eerst je ouders om toestemming vragen. Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG raadt je aan, als het mogelijk is, om het internet samen met je ouders te gebruiken.

I. Omgang met persoonsbetreffende gegevens

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG respecteert jouw recht op privacy. In deze beschermingsverklaring van persoonlijke gegevens willen wij jou daarom toelichten, welke persoonbetreffende informatie wij bij jouw bezoek op onze website registreren en hoe we deze informatie gebruiken.

 

1. Vraag naar persoonsbetreffende gegevens 
Persoonsbetreffende gegevens zijn niet noodzakelijk, om algemene toegang tot de website www.top-model.biz te krijgen. Als wij jou echter wel uitdrukkelijk om zulke gegevens vragen en jij dan besluit, deze voor jezelf te houden, zullen wij eventueel
- jou geen toegang tot bepaalde delen van de website kunnen geven, 
- jouw interesse voor Depesche-producten, diensten en speciale aanbiedingen niet kunnen registreren.

2. Registreren van informatie
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG wil alleen die persoonsbetreffende informatie (zoals naam, geboortedatum, adres, e-mail-adres of hobby) registreren, die jij ons vrijwillig via onze website of door middel van e-mail-correspondentie ter beschikking stelt.

Voordat wij persoonbetreffende informatie registreren, zullen wij jou vervolgens verklaren, hoe wij jouw gegevens eventueel zullen gebruiken.
Als wij persoonsbetreffende gegevens voor reclame- of marktonderzoek-doeleinden willen gebruiken, vragen wij eerst om jouw uitdrukkelijke toestemming.

3. Gebruiksmogelijkheden op de website
Op onze internetsites heb je b.v. de mogelijkheid om aan winspelen deel te nemen, interactief met andere users te communiceren, tekstbijdragen af te geven, aan meningsenquêtes deel te nemen, je op een Newsletter te abonneren, advertenties voor een advertentiebeurs op te geven. Om aan deze programma´s deel te nemen, moet je je laten registreren. Daarnaast kunnen we ook nog voor bepaalde diensten naar je hobby´s en activiteiten vragen, als deze gegevens nodig mochten zijn, om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Wij willen deze programma´s van de website nu eerst eens voorstellen:
Registratie
Om ons aanbod volledig te kunnen gebruiken, kan het noodzakelijk zijn, dat je je eerst aanmeldt. Je meldt je aan met een zelfgekozen gebruikersnaam, een geheime, eveneens zelfgekozen wachtwoord en een e-mailadres. Jouw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres worden door ons opgeslagen. Bij elk bezoek aan de website, word je dan verzocht jouw gebruikersnaam en het wachtwoord te gebruiken. Bovendien zijn voor bepaalde extra diensten en voor de opname in bepaalde communities eventueel andere persoonsbetreffende gegevens nodig. Wij vragen dan naar jouw naam, voornaam, geslacht en adres en ook naar jouw geboortejaar, zodat we alle belangrijke voorschriften in acht nemen en o.a. kunnen vaststellen, of het zich bij de deelnemer om een minderjarige handelt. Het lidmaatschap eindigt automatisch, wanneer je je sinds een jaar al niet meer hebt ingelogd op de website. Al jouw gegevens worden dan automatisch voor altijd gewist. 

Verloting
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG kan winspelen en verlotingen organiseren. In het kader van zulke winspelen word je verzocht, ons persoonsbetreffende gegevens mee te delen, die voor de deelname, verwerking en berichtgeving van de winnaar noodzakelijk zijn.

Vragenlijst/enquêtes
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG vraagt aan bezoekers om aan enquêtes over hun interesses deel te nemen. Deze enquêtes helpen ons, om jou betere prestaties en producten te kunnen aanbieden en onze website te verbeteren. De deelname hieraan is totaal vrijwillig.

Communities
Op de website vragen wij jou o.a. naar je hobby´s en lievelingssporten. Deze gegevens slaan we op in jouw persoonlijke „Sedcard“, die eventueel ook voor andere leden zichtbaar is. Deze informatie is natuurlijk vrijwillig.
Door ons worden de gegevens ook voor statistische doeleinden in een anonieme vorm gebruikt, zodat we ons internetaanbod nog beter op jouw behoeften kunnen afstemmen.

Statistische gegevens
Verder registreren wij informatie van meer algemenere aard (zoals bijv. het typesoort van de door jouw gebruikte browser, documenten die je bij ons opvraagt en de domein-naam zo ook het land, van waaruit je kontakt met ons opneemt); hiermee willen we de website optimaliseren om nog beter aan jouw wensen tegemoet te komen. Deze gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt. Als je Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG persoonsbetreffende informatie elektronisch ter beschikking hebt gesteld en deze nu wilt wissen of aanpassen, wend je dan alsjeblieft per e-mail aan ons onder

4. Gebruik van de aangevraagde informatie
Wij verwerken en gebruiken de persoonsbetreffende gegevens uitsluitend voor die doelen, waarvoor ze zijn aangevraagd. Een verwerking of gebruik voor andere doelen gebeurt alleen, als dit wettelijk toegestaan is of jij ons jouw toestemming daarvoor hebt gegeven.

De informatie, die je ons toevertrouwd, wordt door Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG gebruikt, om je toegang tot bepaalde diensten te geven, jou van informatiemateriaal te voorzien, die je over de Depesche-producten en/of dienstverlening aanvraagt, je een Newsletter toe te sturen of om een ledenlijst op te stellen.

Wij wissen jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mails enz.) automatisch voor altijd uit de databank, wanneer je je langer dan één jaar al niet meer hebt ingelogd op de website. 

5. Geven wij jouw persoonsbetreffende gegevens aan derden verder? 
Jouw persoonlijke gegevens worden door ons of door een van ons met de gegevensverwerking in opdracht gegeven bedrijf gebruikt. We geven bovendien alleen gegevens door aan derden onder strenge voorschriften binnen het kader van de gegevensbeschermingswet toegelaten doeleinden, wanneer deze met onze gewettigde interesse overeenkomt en jouw veiligheid belangrijker is dan het feit dat we jouw gegevens niet mogen doorgeven. Bovendien geven we de gegevens niet aan derden door, wanneer we niet jouw nadrukkelijke toestemming daarvoor gevraagd en gekregen hebben. We waarderen jouw vertrouwen dat je ons geeft, en zullen uiterst zorgvuldig jouw persoonlijke gegevens beschermen. 

6. Jij hebt altijd het recht tot herroeping
Als jij ons persoonsbetreffende gegevens hebt gegeven, dan heb je altijd de mogelijkheid, deze gegevens weer te wissen. Om jouw persoonsbetreffende gegevens op te vragen, op te geven of te actualiseren, kun je dit altijd via de oproep op je „Sedcard“ doen. Als je jouw gegevens wilt wissen, volg dan alsjeblieft de aldaar verschenen aanwijzingen op.

7. Cookies 
Zoals bij vele andere websites ook, gebruikt Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG de technologie, die algemeen bekend staat als „cookies“, om gegevens te verzamelen, over hoe jij de website gebruikt en om te garanderen, dat jouw bezoek vlekkeloos verloopt.

Noch onthullen noch bevatten onze cookies bepaalde persoonsbetreffende gegevens. Cookies kunnen geen informatie uit jouw computer lezen of met andere cookies op de harde schijf samenwerken. Cookies bieden ons echter de mogelijkheid om jou bij een volgend bezoek op onze website weer te herkennen.
Als je niet wilt, dat jouw browser cookies aanneemt, dan kun je deze mogelijkheid door instelling in de toegangssoftware (browser) uitschakelen. Pas op: het uitschakelen van de cookie-functie verhindert, dat de website volgens de regels functioneert. Je bent dan eventueel niet in staat, alle mogelijkheden en informatie van deze website te bereiken.

Het kan wettelijk of bij gerechtelijke of ambtelijke bepaling verreist zijn, jouw persoonsbetreffende gegevens open neer te leggen.

II. Kinderen en ouders

Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG is ervan overtuigd, dat de bescherming van de privacy van kinderen online erg belangrijk is. Jouw ouders zouden daarom – tenminste in het begin – samen met jou in het internet moeten gaan, om deze activiteiten te controleren en ze samen met jou te beleven. Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG volgt de nationale wetten en regelingen op over de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen.

Het ligt niet in de bedoeling van Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG persoonsbetreffende informatie van kinderen beneden de 14 jaar zonder toestemming van de ouders van het kind of zijn voogd te verwerven. Als je jonger dan 14 bent, dan mag je de persoonbetreffende informatie alleen met de uitdrukkelijke toestemming van jouw ouders of voogd aan Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG geven. Voor zover aangekondigd, zalDepesche Vertrieb GmbH & Co. KG je hierover inlichten.

Onder voorbehoud van de toestemming verzamelen wij in bepaalde omstandigheden andere informatie over jou zoals bijvoorbeeld jouw hobby´s, als deze gegevens verreist zijn voor de betreffende activiteit.

Bovendien verzamelen wij in bepaalde omstandigheden ook zonder toestemming van de ouders informatie van kinderen in de volgende bijzondere gevallen:

- Als een kind beneden de 14 jaar ons een aanvraag toestuurt, behouden wij het e-mail-adres, totdat wij de aanvraag hebben beantwoord. Na het beantwoorden van de vraag wordt deze informatie gewist.
- Van tijd tot tijd biedt Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG bijzondere activiteiten of reclame-acties op de wbsite aan (bijv. prijsvragen of wedstrijden), die geschikt zijn voor kinderen beneden de 14 jaar. In deze gevallen wordt de informatie van de kinderen opgevraagd, die absoluut verreist zijn voor de deelname aan de betreffende activiteit. Wij kunnen bijvoorbeeld naar het postadres vragen, om prijzen toe te sturen, of om een e-mail-adres resp. telefoonnummer, zodat we de winnaar dit telefonisch kunnen meedelen.

De door jou aangegeven informatie in de bovengenoemde omstandigheden worden na beëindiging van de reclame-actie, van het programma of van de activiteit onder naleving van de wettelijk verreiste minimale tijdsduur ter bewaring van zulke informatie uit de databank gewist.

Jij en jouw ouders kunnen altijd de door jou opgegeven informatie controleren, indien jullie een schriftelijke aanvraag aan Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG, Vierlander Strasse 14,D-21502 Geesthacht sturen, die jouw adres, het kenwoord en andere gegevens voor de bevestiging nodig hebben. Je kunt altijd aangeven, dat jouw informatie of geen overige persoonlijke informatie van jou opgevraagd mag worden, indien je dit ons meldt per post onder het volgende adres: Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG, Vierlander Str. 14, D-21502 Geesthacht, telefoon 0049-(0)4152/936-0 of per e-mail: . Als je echter toch jouw informatie wist, dan kun je eventueel niet meer aan onze activiteiten deelnemen. 

III. Geldigheid van de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens

Deze richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens gelden in samenwerking met de gebruiksvoorwaarden. Tezamen regelen deze voorwaarden het gebruik van onze website. Wij raden alle gebruikers aan om zich met deze voorwaarden vertrouwd te maken. Als je niet instemd met deze voorwaarden, dan verzoeken wij jou, om geen gebruik meer te maken van deze site. Wij behouden ons het recht voor om de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen of delen ervan te allen tijde te verwijderen. Veranderingen worden op de website getoond. Controleer dit daarom regelmatig op onze site.

Mocht je opmerkingen of vragen hebben wat betreft deze richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens of andere richtlijnen op deze website, dan vragen wij jou om ons hierover per post of per e-mail onder 
Depesche Vertrieb GmbH & Co. KG 
Vierlander Str. 14 
D-21502 Geesthacht
E-mail:
te informeren.